New Blog Site (Click here):

Araw ng Kalayaan

Thursday, June 12, 2008


"Ang Tunay na Kalayaan ay Makakamit Lamang Kung May Pantay-Pantay na Karapatan Maging Ano Pa Man Ang Iyong Kasarian"

Let's work together for a Discrimination-Free Society, that's the real freedom that the LGBT people should have.

0 comments:

 
 
 

Rainbow Bloggers Philippines

Ang Ladlad

Single Guys Online